För ett självständigt, demokratiskt Syrien – avvisa infiltration och stormaktsintressen!

Nyligen har massmedia rapporterat att Syrien har skjutit ned ett turkiskt stridsflygplan över Syriens luftrum. Enligt internationell rätt får ett land göra så. Det är skrämmande att NATO i hårda ordalag sluter upp bakom Turkiets militära intrång på Syriens territorium, liksom att Sveriges regering inte ifrågasätter NATO:s reaktion. Kan man verkligen tro att det turkiska flygplanets överflygning av Syriens luftrum 24 juni var en handling av enbart Turkiet och ett misstag? Idag rapporteras om hårda strider i Damaskus.
Mycket olika uppfattningar finns om vad som sker och skett och vad som bör göras i Syrien. Delar av vänstern verkar tyvärr utifrån olika motiveringar landa i ungefär samma ståndpunkt som USA:s regering, och ger ett stöd åt USA-imperialismen.
Massmedia och riksdagsmän tycks kritiklöst acceptera den bild som ges av USA:s regering och närstående – trots att vi vet hur de misslett i frågan om Irak, Afghanistan, Libyen etc., och vet hur de stött diktaturer i området (Mubarak, Tunisien), och etablerar marionettregeringar (Irak, Afghanistan) som kan ge ökad tillgång till viktiga naturtillgångar.I själva verket finns omfattande belägg för utländsk inblandning, bl.a. från Turkiets territorium, med uppgifter inte bara från regeringen i Syrien utan också i utländsk press, samt från journalister som under våren besökt Syrien. Annans fredsplan har motverkats genom inblandningar och stöd från USA:s regering och närstående med pengar och vapen.

Arabförbundets rapport.
Här följer några exempel på viktiga uppgifter, som väsentligen förtigits av massmedia.Massmedia har väsentligen förtigit en rapport från Arabförbundet från början av 2012 som baseras på iakttagelser av 166 observatörer från 13 arabländer, vilka bevakade 20 städer och distrikt i hela Syrien under en månad fram till mitten av januari. Observatörerna kunde röra sig fritt och intervjua medborgare som var mot eller för regeringen. Man nämner också att enheter i den fria syriska armen attackerade både regeringssoldater och civila, med vapen och bomber, dvs. man ger stöd åt den syriska regeringens rapporter om sådana attacker.Som exempel nämns bombning av en civil buss, av ett tåg med dieselolja, av en buss med poliser och att åtta personer dödats och andra sårats. Arabförbundets rapport kritiserar också regeringen för att ibland använda onödigt våld. Observatörerna beskrev också fredliga demonstrationer både för och emot regeringen, som med ett begränsat undantag inte stördes. Enligt observatörerna förekom falska eller överdrivna medierapporter om explosioner och våld.( www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29025). Rapporten godkändes av Arabförbundets ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1, då Algeriet, Egypten, Oman och Sudan röstade för och Quatar röstade mot. Denna rapport har en helt annan empirisk bas än t.ex. rapporterna från den Londonbaserade Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), med nära band till regeringen i Storbritannien, som gör sina beräkningar av dödsfall på osäkra uppgifter från bl.a. hörsägen, Youtube och Twittermeddelanden.

Andra stöd för utländsk infiltration.
16 februari 2012 menade Syrienkännaren Per Jönsson vid utrikespolitiska institutet i OBS att jihadister utifrån och militära krafter, bl.a. från sekulära Syriens fiende Saud-Arabien, inkl. självmordsbombare börjat ta över från de demokratiska krafterna i oppositionen mot Assad.
Enligt en rapport beslöt USA och drygt 70 andra stater att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och pengar, där USA lovade 12 miljoner och Västtyskland 7,6 miljoner US Dollar, dvs. motsvarande 130-140 miljoner svenska kronor vid ett möte i Istanbul i början av april.
Den “fria syriska armen” (FSA) stöds av USA också via Turkiet och i denna ingår islamistiska fundamentalister, som Abdel Hakin Belhaj, ledare för Al-Quaida i Syrien. (Det är inte första gången som USA och Al-Quaida samarbetar, det var USA som en gång stödde uppbyggnaden av Al-Quaida i Afghanistan.) Enligt CBC News 18 april 2011 har USA:s utrikesdepartement “been funding opponents of Syrian President Bashar Assad, since 2006″. Tidskriften Foreign Affairs, som väsentligen stöder USA:s utrikespolitik har skrivit “Varför anfaller inte Syriens regering FSA i en stor attack? Det beror på att den är stationerad 1 mile från Turkiets gräns och lätt kan förflytta sig till Turkiet vid behov”. Enligt Daily Star i Storbritannien har agenter från CIA och MI6 (Storbritannien) samarbete med FSA. Enligt en rapport från brittiska militära källor i november 2011 har brittiska och franska specialstyrkor tränat medlemmar i FSA, i en bas i Turkiet. Det är också belagt att USA sedan flera år arbetat för att försvaga regimen i Syrien, liksom man gjort och gör med andra stater som visat sig alltför självständiga (Irak, Libyen och Iran). I ett tal 2007 citerade NATO:s förre överbefälhavare Wesley Clark ett konfidentiellt dokument från 2001 från “Office ofSecretary Defense” i USA, som presenterade planer för att systematiskt destabilisera regeringarna i bl.a. Irak, Iran, Libyen, Sudan och Syrien (Nile Bowie 120214. Geopoliticaldestabilization and regional war. The road to Teheran goes through Damascus. www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29285). Sedan 2005 har USA:s regering finansierat den sunnimuslimska befolkningsgruppen mot Assad. Många andra uppgifter, och ibland starka belägg, finns om inblandning från USA och andra i Syriens inre angelägenheter. Man kan fråga sig i vilken utsträckning FSA representerar de som vill ha demokrati i Syrien och i vilken utsträckning FSA utländska intressen?
Syriens regering förnekar att den ligger bakom dödandet av civila i Homs och Houla i början av juni. Den versionen får starkt stöd av en utländsk journalist, Marat Musin, som var i Houla vid händelsen (www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31184). Hela familjer dödades då mannen var anställd av regeringen, med knivar eller sköts från nära håll. Det finns inga bevis för att regeringen skulle utfört dådet, som bara är till nackdel Syriens regering, då det är tydligt att massmedia generellt okritiskt rapporterar en version som passar USA:s regering bäst. Vid samma tidpunkt rapporterade massmedia, bl.a. DN att “USA:s utrikesminister Hillary Clinton krävde i ett uttalande att president Bashir al-Assad avgår och lämnar landet.” Enligt Musin var många i Fria Syriska Armen professionella mördare. Händelsen bör undersökas av en opartisk grupp (i Sverige finns duktiga rättsläkare).. Detta motverkar rimligen fredssträvanden av Kofi Annan, och en fredlig och demokratisk utveckling i landet, och är i motsättning till FN-stadgans paragrafer.

USA:s regering vill öka sin odemokratiska kontroll över världen.
Man måste kritiskt granska all information i ett läge som detta, och inte oreflekterat accepterar uppgifter från ena sidan (USA:s regering och allierade), särskilt inte som dessa upprepade gånger har visat sig vara oriktiga. Vi har tidigare sett hur USA lyckades få igenom ett mandat för fritt luftrum i Libyen, ett mandat som USA & NATO, med stöd av Sverige, kraftigt överskred. Detta medförde sannolikt tusentals döda bland civila och ett maktövertagande av en icke demokratiskt förankrad grupp som använder tortyr och inte respekterar mänskliga rättigheter, enligt bl.a. Human Rights Watch. Var verkligen NATO:s insatser förenliga med FN-stadgan? USA:s intresse att demonisera och störta Assad har naturligtvis samband med dess strävan att isolera oljerika Iran. Medan USA kraftigt rustat upp sin kärnvapenarsenal och håller tyst om Israels kärnvapeninnehav, liksom EU och dominerande massmedia, målar man upp en bild med föga fakta om att Iran söker skaffa sig kapacitet bygga kärnvapen. Och i förlängningen finns den ökande konkurrensen med den uppstigande ekonomiska stormakten Kina och med Ryssland. USA har kraftigt rustat upp sin krigsmakt, har 700 militärbaser i 70 länder, och har byggt nya baser runt Kina och Ryssland. Det är hög tid att kritiskt granska UA, den i särklass mest aggressiva stormakten nu och efter andra världskriget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *