NATO krigsorganisation som bryter mot folkrätten?

Är NATO freds- eller krigsorganisation?

Aftonbladets ledare föreslår krigsinsatser mot ett självständigt land, vilket är ett brott mot folkrätt. De tar liksom andra utan kritik fasta på mycket osäkra uppgiften från ena parten och struntar i dementier från den andra då de skriver “Enligt FN har syriska trupper torterat barn, ­avrättat dem och utnyttjat dem som mänskliga sköldar. Bilderna av de ­mördade barnen gör i det närmaste ­fysiskt ont att titta på.” Mycket talar för att detta inte utförts av regeringen som har allt att förlora på sådant utan på delar av oppositionen som tillsammans med bl.a USA och allt att vinna på att demonisera Syriens regering. Syriens regering förnekar att den ligger bakom dödandet av civila händelser i Homs och nu Houla. Den versionen får starkt stöd av en utländsk journalist, Marat Musin, som var i Houla vid händelsen (www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31184).
De är inte ensamma i denna alltmer barabariska värld. Reinfeldt, Bildt & Enström framställer i SvD (21/5) att ett nytt positivt NATO växt fram och vill Sverige närma sig NATO ännu mer. Nyligen har massmedia rapporterat att Syrien har skjutit ned ett utländskt, turkiskt stridsflygplan över Syriens luftrum. Enligt internationell rätt får ett land göra så. Nedskjutningen av de svenska spionplanen över Sovjetunionen på 50-talet är exempel på detta. Det är skrämmande att NATO i hårda ordalag sluter upp bakom Turkiets militära intrång på Syriens territorium, liksom att Sveriges regering inte ifrågasätter NATO:s reaktion. DN-rubrik idag “Nato backar upp Turkiet”. Och kan man verkligen tro att det turkiska flygplanets överflygning av Syriens luftrum 24 juni var en handling av enbart Turkiet och ett misstag?

NATO har kraftigt ökat sin roll.
Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28. NATO:s roll är ofta svårt att särskilja från NATO-EU-samarbetet då 21 EU-stater är med i NATO.
Verksamhetsområdet har utvidgats kraftigt. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin “NATO 2020” Enligt vilken NATO ska kunna ingripa mot “instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika”, slå tillbaka anfall mot “vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av” samt engagera sig i miljöfrågor. Ett stort problem är att uppgifterna definieras främst av USA, världens i särklass mest aggressiva stat efter 1945, och att NATO:s insatser visat sig kränka folkrätt, nationellt självbestämmanderätt ibland utifrån tunt FN-mandat som överskrids kraftigt. Reinfeldt m fl framställer Afghanistankriget som framgångsrik, men det är ett brutalt folkrättsvidrigt krig där svenska soldater strider under ledning av NATO.

Libyen
Libyen är ett skrämmande exempel. Gadaffi ledde en diktatur, av samma slag som USA and andra NATO-stater stött i Egypten, Tunisien och som USA upprättat en masse tidigare i Latinamerika och andra delar av världen. Oljepengarna i Libyen har även använts för att förbättra levnadsnivån- Libyen blev ett av de rikaste länderna i Afrika, och förde ofta en självständig politik, ville kontrollera sin olja och inte underordna sig USA militära kommande i Afrika. Då demokratirörelsen i norra Afrika spred sig till Libyen i början av 2011 . beväpnades en del av demokratirörelsen från utlandet enligt rapporter, i motsats till de tämligen fredliga demonstrationerna i Egypten och Tunisien
FN-resolutionen 1973 mar 2011 där Kina och Ryssland lade ned sina röster bygger på tanken att FN har rätt att skydda” (responsibility to protect, R2P) en befolkningsgrupp i vissa lägen och att detta väger mer än hänsyn till ett lands suveränitet. Enligt FN-stadgan är huvudprincipen att FN och enskilda stater inte får gå in i andra länder. NATO ignorerade helt resolutionens klara begränsning Specialstyrkor från USA, Storbritannien stödde rebellerna på marken, möjligen inkl. anhängare till Al Quaida Flera tusen bombanfall utfördes, ej sällan mot civila mål, och sannolikt dödades många tusen människor. Sverige bidrog med att skicka flygplan. Fredstrevare från Gadaffi avvisades. Libyeninsatsen visar hur NATO åter utvidgar ett begränsat FN-mandat och hur R2P används för att t kunna kontrollera andra länder.. De s.k. rebellerna dödade Gadaffi, i stället för att låta ställa honom inför internationella brottsmålsdomstolen, ICC, dit också i så fall rebellerna och NATO borde ha kallats. (Thierry Messan (War propaganda _ Libya and the end of western illusions. www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26084).
Från Libyen har sedan människorättsorganisationer rapporterat om brutala övergrepp och tortyr av rebellerna, en grupp utan demokratisk förankring.

Syrien
Mycket olika uppfattningar finns om vad som sker och skett och vad som bör göras. . Massmedia och riksdagsmän tycks kritiklöst acceptera den bild som ges av USA:s regering och närstående – trots att vi vet hur de misslett i frågan om Irak, Afghanistan, Libyen etc., och vet hur de stött diktaturer i området (Mubarak, Tunisien), och etablerar marionettregeringar (Irak, Afghanistan) som kan ge ökad tillgång till viktiga naturtillgångar. I själva verket finns omfattande belägg för utländsk inblandning, bl.a. från Turkiets territorium, med uppgifter inte bara från regeringen i Syrien utan också i utländsk press, samt från journalister som under våren besökt Syrien. Oppositionen mot regeringen har splittrats och Annans fredsplan motverkats genom inblandningar och stöd från USA:s regering och närstående med pengar och vapen.
Här följer några exempel. Massmedia har väsentligen förtigit en rapport från Arabförbundet från början av 2012. Denna rapport baseras på iakttagelser av totalt 166 observatörer från 13 arabländer som under närmare en månad fram till 18 januari bevakade 20 städer och distrikt i hela Syrien. Observatörerna kunde röra sig fritt och intervjua medborgare som var mot eller för regeringen. Men man nämner också att enheter i den fria syriska armen attackerade både regeringssoldater och civila, med vapen och bomber, dvs. man ger stöd åt den syriska regeringens rapporter om sådana attacker. I Arabförbundets rapport kritiseras också regeringen för att ibland använda onödigt våld. Observatörerna beskrev också fredliga demonstrationer både för och emot regeringen, som med ett begränsat undantag inte stördes. Enligt observatörerna förekom falska eller överdrivna medierapporter om explosioner och våld. ( www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29025). Rapporten godkändes av Arabförbundets ministerkommitté med röstsiffrorna 4-1, då Algeriet, Egypten, Oman och Sudan röstade för och Quatar röstade mot. Denna rapport har en helt annan empirisk bas än t.ex. rapporterna från den Londonbaserade Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), med nära band till regeringen i Storbritannien, som gör sina beräkningar av dödsfall på osäkra uppgifter från bl.a hörsägen, Youtube och Twittermeddelanden.

Enligt en rapport beslöt USA och drygt 70 andra stater att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och pengar, där USA lovade 12 miljoner och Västtyskland 7,6 miljoner US Dollar, dvs. motsvarande 130-140 miljoner svenska kronor vid ett möte i Istanbul i början av april.
I vilken utsträckning representerar Syriens nationella råd de som vill ha demokrati i Syrien? Den “fria syriska armen” (FSA) stöds av USA också via Turkiet och i denna ingår islamistiska fundamentalister, som Abdel Hakin Belhaj, ledare för Al-Quaida i Syrien. (Det är inte första gången som USA och Al-Quaida samarbetar, det var USA som en gång stödde uppbyggnaden av Al-Quaida i Afghanistan.) Enligt CBC News 18 april 2011 har USA:s utrikesdepartement “been funding opponents of Syrian President Bashar Assad, since 2006″. Tidskriften Foreign Affairs, som väsentligen stöder USA:s utrikespolitik har skrivit “Varför anfaller inte Syriens regering FSA i en stor attack? Det beror på att den är stationerad 1 mile från Turkiets gräns och lätt kan förflytta sig till Turkiet vid behov”. Enligt Daily Star i Storbritannien har agenter från CIA och MI6 (Storbritannien) samarbete med FSA.

Mot NATO -för en fredligare värld!
Se även:
Karlström U, Romelsjö A.NATO – freds- eller krigsorganisation. Fib-Kulturfront nr 6-7 2007.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *