USA vill få kontroll även över Syrien

USA och en stor del av världspressen fördömer gång på gång Syriens regering för påstådda övergrepp mot människor i bl.a. Homs och nu senast i Houla, och man fördömer också Ryssland och Kina som lagt in sitt veto I FN. (Annars är det USA som sedan 1984 främst utnyttjat sin veto-rätt i FN, en organisation där rösträtten inte är relaterad till befolkningsstorlek, och där fem av jordens 193 stater har vetorätt.) Dagens Nyheter idag “USA:s utrikesminister Hillary Clinton sade på mötet att makten i Syrien bör överföras “fullt ut” från Bashar al-Assads styre, och att man inrättar en tillfällig representativ regering och senare fria val”. Det låter kanske “bra”, men låt oss titta litet närmare på frågan. Svenska Dagbladet skriver idag “Runt 100 människor dödades sent i går med skjutvapen och knivar i en by utanför Hama i Syrien, uppgav aktivister. Bland de döda fanns många kvinnor och barn.” . Liknande rapporter finns i Aftonbladet och Expressen.
Detta stöder rapporten av Musin nedan om dåd utförda av Fria Syriska Armén.
idag rapporterar den för sin krigshets bekanta utrikesministern Hallaru Clinton att Ryssland sänder helikoptrar till Ryssland. Sanningshalten i den uppgiften kan just nu inte bedömas, men en mycket kritisk inställning till information i detta krigsläge är nödvändigt, och kanske särskilt från USA:s talespersoner, av skäl som anges nedan.
FN-stadgan och R2P.
Enligt FN-stadgan ska konflikter om möjligt lösas med fredliga medel, och intervention i ett annan land vid inbördes strider är ej tillåtet. Kapitel 7, som i flera paragrafer behandlar hot mot fred och internationell säkerhet har i senare konflikter töjts och övertolkats av FN, där andra stater alltför lydigt följt med. Den åberopades av USA vid anfallet mot Afghanistan 2001, och vid NATO:s kraftiga angrepp mot Libyen med flyg och senare marktrupper, där en FN-resolution övertolkats kraftigt. Under parollen “responsibility to protect” (R2P)lanserar USA en allt vidare tolkning som ger möjlighet för USA/NATO, med vasaller och lydländer som Sverige att angripa länder som är alltför självständiga, och kanske renvtav vill kontrollera sin olja (Libyen). USA har kraftigt byggt upp sitt försvar och moderniserat sin kärnvapenarsenal sedan 10 år, har 700 militärbaser i mer än 70 länder, allt i sin strävan att kontrollera så stor del av världen som möjligt. Metoderna är alltmer brutala och allt fräckare. Det finns starka belägg för att USA:s regering och CIA m.fl har stött “Fria Syriska Armen” med vapen och rekryterade terrorister. Dagens eftergiftspolitik blir inte framgångsrik än eftergiftspolitiken mot Hitler inför Andra Världskriget. Låtom oss avslöja och bekämpa USA-imperialismen.
Rapport från journalist i Houla.
Syriens regering förnekar att den ligger bakom dödandet av civila händelser i Homs och nu Houla. Den versionen får starkt stöd av en utländsk journalist, Marat Musin, som var i Houla vid händelsen(www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31184). Hela familjer dödades då mannen var anställd av regeringen, med knivar eller sköts från nära håll. Det finns inga bevis för att regeringen skulle utfört dådet, som bara är till nackdel Syriens regering, då det är tydligt att massmedia generellt okritiskt rapporterar en version som passar USA:s regering bäst. Enligt Musin var många av mördarna i Fria Syriska Armen professionella mördare. Händelsen bör undersökas av en opartisk grupp (i Sverige finns duktiga rättsläkare).

Tänk om den syriska regeringen väsentligen har rätt? Massmedia tycks kritiklöst acceptera den bild som ges av USA:s regering och närstående – trots att vi vet hur de misslett i frågan om Irak, Afghanistan, Libyen etc, och vet hur de stött diktaturer i området (Mubarak, Tunisien), och etablerar marionettregeringar (Irak, Afghanistan) som kan ge ökad tillgång till naturtillgångar.
New York Times har dock några gånger skrivit att stöddemonstrationer för regeringen är klart större än motdemonstrationer. Vid sidan av de som verkar för ökad demokrati i Syren – där Assad lovat vissa förbättringar- finns med all sannolikhet tydligt USA-stödda grupper, som “Free Syrian Army” stationerad 1 “mile” från Turkiets gräns (Foreign Affairs.) Läs även på www.globalresearch.ca, Shamus Cooke:The truth behind the coming “regime change” in Syria och http://www.voltairenet.org/What-Is-Really-Going-On-In-Syria, vid sidan av den allmänna bild som förespråkas av Carl Bildt, Hillary Clinton och DN. Vi måste kritiskt granska all information i ett läge som detta. För resten, hur mycket pläderar Bildt och massmedia för kraftfulla insatser mot USA:s regering för dess brutala krig i Irak & Afghanistan, som skördat mångdubbelt fler oskyldiga dödsoffer? I det folkrättsvidriga och brutala kriget i Irak har enligt vissa uppgifter, baserade på en artikel i Lancet 2006, en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, uppemot 1 miljon människor dödats, flera miljoner har flytt eller är på flykt. Den irakiska regimen använder brutal tortyr, möjligen upplärda av den amerikanska militären. En stor del av infrastrukturen och kulturen har förstörts. Obama-administrationen har beslutat att tillåta export av försvarsmateriel till Bahrain, där demokratirörelsen brutalt har slagits ned av regimen.Och man hetsar mot Iran, som kanske bygger upp kapacitet för kärnvapen, samtidigt som USA är världens dominerande kärnvapenmakt, och har moderniserat sin kärnvapenarsenal under Obama. (Se tidigare blogginlägg) Och naturligtvis håller USA tyst om Israels kärnvapeninnehav. EU följer lydigt efter, liksom te.x DN. Då det gäller Syrien finns i “What is really going on in Syria (www.voltairenet.org) flera exempel på tidigare blodiga övergrepp som tillskrivs den syriska oppositionen, men som massmedia inte eller i begränsad omfattning tagit upp.
Idag skriver DN “Ögonvittnen och SOHR uppgav att massakern utfördes av den regimtrogna shabiha-milisen efter det att reguljära styrkor bombat området. Regeringen anklagade däremot “väpnade grupper” för att han iscensatt blodbadet, vilket skulle ha skett för att få till stånd en utländsk militär intervention.” DN skrivar vidare “USA:s utrikesminister Hillary Clinton krävde i ett uttalande att president Bashir al-Assad avgår och lämnar landet.” Varför skulle Syriens regering i detta läge bete sig som idioter för att dra på sig en utländs intervention kan man undra.Men i brist på andra källor kan jag inte säkert avgöra vilka uppgifter som är riktiga. Kan ni?

Slutsats.
Allt talar för att USA:s regering med allierade vill störta Assads regering. Man bygger upp en oriktig version, utan säkra belägg, som okritiska massmedia (t.ex. Dagens Nyheter) sprider. Sedan vantolkar man FN-stadgan och söker stöd för krigshandlingar för att största en självständig stats regering och etablera en lydregering. Bekämpa USA-imperialismen!
Vilket starkt stöd finns för annan tolkning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *